Tag Archives: kotor

Mengapa Sungai-Sungai di Kota Kelihatan Kotor dan Tidak Banyak Ikannya?

Oleh: Bambang Sunarwan* (Mahasiswa Program Doktor Hidrogeologi) Air sungai pada awalnya bersih. Kalau adik-adik ikut ayah dan [...]

2 Comments