Bilangan Apa yang Paling Penting dalam Matematika?

Oleh: Hendra Gunawan* (Matematikawan) Bilangan apa ya yang paling penting dalam matematika? Hmm.. saya balik bertanya, bilangan apa sajakah yang telah Adik-adik kenal? Dalam matematika, ada bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, … , yang penting untuk menyatakan banyaknya benda. Di antara bilangan asli, ada bilangan prima yang mempunyai sifat menarik dan mempunyai aplikasi […]